Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.


Construction Products Regulation

CPR regels en norm EN 50575 voor kabels treden in werking op 1 juli 2017!

Vanaf 1 juli 2017 mogen alle kabelfabrikanten alleen kabels volgens Construction Products Regulation (CPR) en norm EN 50575 maken. Het gaat om CPR-gecertificeerde kabels voor permanente installaties in bouwwerken. Het doel van de CPR is eenduidige informatie verstrekken over prestaties van bouwproducten en daarmee het gebouw/civiel technisch werk, brandveiliger te maken. Lobeco Fire + Security is helemaal voorbereid op de nieuwe regelgeving en heeft de nieuwe kabel in het assortiment opgenomen die aan de nieuwe eisen voldoet.

Wat is de CPR richtlijn?

Wij brengen onze tijd voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen. Dit betekent dat CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe brandklassen voor kabel

De voormalige brandklassen voor kabels zal worden vervangen door de nieuwe classificatie volgens norm EN 50575. EN 50575 combineert de normen voor het testen van verschillende parameters, waardoor kabels zullen worden getest op energie-inhoud, verspreiding van brand, rook, zuurgraad, warmteafgifte en druppelvorming (brandende druppels plastic die het vuur verspreiden).

Europese brandklassen voor elektrische leidingen:

Nieuwe brandtesten

Vanwege de verandering in classificatie en testmethoden is een nieuwe norm voor brandtesten van toepassing, EN 50399. Het aantal aspecten waarop brandbijdrage wordt beoordeeld is daarbij uitgebreid. De aspecten waarop kabels opnieuw getest worden zijn:

  • Brandvoortplanting
  • Rookontwikkeling
  • Warmteontwikkeling (totaal en piek)
  • Brandende vallende deeltjes (droplets)
  • Zuurheid van de rookgassen (accidity)

Europese rookklassen voor elektrische leidingen:


Europese klassen voor brandende vallende deeltjes:

Europese klassen voor corrosiviteit /zuurgraad:

Functiebehoud kabel

Voor functiebehoud tijdens brand (“Resistance to fire”) is er nog geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar. Om deze reden hoeven functiebehoud kabels geen brandclassificatie te hebben.

Lobeco kabel

Lobeco Fire + Security heeft alle soorten beveiligingskabel met de verschillende classificaties in haar assortiment. Mocht u toch een kabel nodig hebben met een andere classificatie dan die op onze website staan, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Deze kabel is mogelijk wel te bestellen!

© 2020 Lobeco. Alle rechten voorbehouden.