Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Lobeco Oplossingen

Lobeco is met haar jarenlange ervaring een betrouwbare naam in de Fire en Security sector maar is daarnaast ook uw partner als het gaat om gebouw gebonden veiligheid, persoonsgebonden veiligheid en is uw schakel in de keten voor samenwerking en effectieve communicatie.  

De ervaring leert dat een organisatie als Lobeco door haar positionering en betrokkenheid, in een vroeg stadium inzicht heeft in nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologische toepassingen en maatschappelijke factoren. Dat inzicht kan leiden tot verrassende nieuwe oplossingen voor de gebruiker.

Om deze kennis te vertalen naar bruikbare oplossingen voor de uiteindelijke gebruikers, dus de klanten van de klanten van Lobeco, heeft Lobeco de afdeling Oplossingen ingericht.

Lobeco Oplossingen richt haar activiteiten op volgende aandachtsgebieden:

  • Scholen: richt zich op toepassingen waardoor de schadelast voor scholen zullen verminderen
  • Retail: richt zich op het slim toepassen van oplossingen in situaties waarmee interne fraude en derving kan worden gesignaleerd en bestreden.

Lobeco Solutions

© 2020 Lobeco. Alle rechten voorbehouden.